Informacje Prawne

GEODIS

Strona internetowa http://www.geodis.pl ( « Strona »), na której się obecnie znajdujesz, prowadzona jest przez:

GEODIS SA, spółkę akcyjną posiadającą Zarząd i Radę Nadzorczą, o kapitale €404.461.760, zarejestrowaną we Francji w Rejestrze Handlu i Spółek w NANTERRE pod numerem 542 084 322.

Siedziba Spółki:

"Espace Seine"

26 quai Charles Pasqua

92300 LEVALLOIS-PERRET

Francja

Tel.: + 33 (0)1 56 76 26 00

Kontakt: webmaster@geodis.com

Nazwisko  Dyrektora lub Kierownika ds. Publikacji strony internetowej: Pan Thomas KRAUS, Wiceprezes Działu Marketingu, Komunikacja i Klientów Globalnych Grupy GEODIS

Hosting Strony prowadzony jest przez

INTEROUTE FRANCE SAS

Adres siedziby:

34 rue des Gardinoux

93300 AUBERVILLIERS

Francja

Tel.: + 33 (0)1 41 61 45 00

Akceptacja Informacji Prawnych

Korzystanie ze Strony jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez użytkownika Informacji Prawnych dotyczących Strony.

Cel Strony

Głównym celem Strony jest dostarczanie informacji o firmie Geodis i jej spółkach zależnych (dalej „Grupa GEODIS "), a także o ich działalności.

Własność intelektualna 

Wszystkie elementy, z których składa się niniejsza Strona, w tym, acz nie wyłącznie, teksty, zdjęcia, logo, elementy graficzne, ilustracje, ikony, animacje i bazy danych (dalej zwane “Elementami”) stanowią wyłączną własność Grupy GEODIS lub stron trzecich, które upoważniły Grupę GEODIS do ich stosowania i chronione są prawem własności intelektualnej obowiązującym we Francji.

Do korzystania z Elementów stanowiących niniejszą Stronę i/lub na niej obecnych upoważniona jest jedynie Grupa GEODIS, bądź osoby czy podmioty, które otrzymały wyraźną zgodę na ich używanie.

Jakiekolwiek kopiowanie, pokazywanie, rozpowszechnianie, pobieranie, modyfikacja i / lub wykorzystywanie w całości lub w części, za pomocą jakiegokolwiek procesu i niezależnie od nośnika, bez uprzedniej zgody Grupy GEODIS, jest surowo zabronione i stanowi przestępstwo naruszenia praw autorskich, karane w myśl francuskiego kodeksu ochrony własności intelektualnej.

Aktualizacja Strony

Pomimo dbałości Grupy GEODIS podczas tworzenia niniejszej Strony, możliwe jest występowanie na niej błędów typograficznych lub błędnych informacji. Każdy użytkownik może powiadomić Grupę GEODIS o takich błędach wysyłając wiadomość na adres e-mail webmaster@geodis.com, a Grupa GEODIS skoryguje je według swojego uznania.

Strona zawiera ponadto informacje i/lub elementy i/lub usługi, których charakterystyka odpowiada definicji podanej dla konkretnej daty: a mianowicie dnia, w którym zostały umieszczone on-line lub zaktualizowane. Przypominamy niniejszym, że wspomniane informacje i elementy zostały podane przez Grupę GEODIS jedynie informacyjnie, nie mogą więc być uznawane za  obowiązujący zapis umowny.

Grupa GEODIS zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, ulepszania, usuwania i/lub aktualizacji niniejszych Informacji Prawnych, Strony i/lub Elementów w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia. Grupa GEODIS nie będzie  jednakże ponosić odpowiedzialności za brak aktualizacji Strony i/lub znajdujących się na niej Elementów.

Dostęp do Strony

Użytkownik Strony zobowiązuje się korzystać ze Strony z zastosowaniem nowoczesnego sprzętu wolnego od wirusów komputerowych oraz zaktualizowanej wyszukiwarki najnowszej generacji.

Nawigacja na Stronie przebiegać będzie szczególnie optymalnie w przypadku użytkowników dysponujących następującą konfiguracją komputera:

Wersja 8 lub późniejsza Microsoft Internet Explorer, bądź dowolnej innej wyszukiwarki tej samej generacji.

Rozdzielczość ekranu: 1280 x 768

Wtyczka Flash jest niezbędna do odczytywania niektórych treści.

Grupa GEODIS podejmie wszelkie wysiłki, by Strona była dostępna dla jej użytkowników w każdym czasie. Grupa GEODIS zastrzega sobie jednak prawo do modyfikowania, zawieszania, ograniczania i/lub przerywania dostępu do całości lub części Strony w dowolnym czasie, bez uprzedniego powiadomienia.

Grupa GEODIS nie będzie w żadnym razie ponosić odpowiedzialności za niedostępność Strony, niezależnie od przyczyny i czasu trwania takiego stanu rzeczy.

Linki

Linki, które mogą znaleźć się na Stronie, zamieszczane są przez Grupę GEODIS jedynie dla wygody użytkowników Strony; powodują one opuszczenie niniejszej Strony przez użytkowników.

Strony internetowe, do których prowadzą linki, nie znajdują się w żadnym razie pod kontrolą Grupy GEODIS ani nie mają z nią żadnych bezpośrednich powiązań.

Dlatego też Grupa GEODIS nie będzie w szczególności ponosić odpowiedzialności za warunki dostępu do stron internetowych, do których prowadzą wspomniane linki, za oferowane usługi, treści i/lub przechowywane tam dane, aktualizacje itp.

Dane osobowe i cookies

Sprawdź naszą politykę “Prywatności” klikając tutaj.

Obowiązujące prawo

Korzystając ze Strony, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie przepisów prawa francuskiego. W razie wystąpienia sporu, strony mogą przedłożyć go do mediacji lub innego alternatywnego sposobu rozwiazywania sporów. W przypadku braku zastosowania alternatywnej procedury, użytkownik będzie miał możliwość zgłoszenia sprawy do sądu właściwego dla swojego miejsca zamieszkania.

Podziękowania

Strona została zrealizowana przez:

 MICROPOLE

Siedziba: 91/95 rue Carnot

92300 LEVALLOIS-PERRET

Francja

Obrazki i ilustracje

ZDJĘCIA

GEODIS (c) F. Ardito, Bruno Clergue, François Daburon, Christian Gauthier, Denis Meunier, Augusto Da Silva, Laurent Stinus, L. Zylbermann

IDE

Siedziba:

33 rue des Jeûneurs

75002 PARIS

Francja

Zastosowane technologie

Niniejsza strona korzysta z technologii Wedia Open4,  a także oprogramowania Adobe Acrobat Reader oraz Flash Player.

Niektóre dokumenty dostępne są w formacie PDF.

Niektóre infografiki na niniejszej stronie powstały we współpracy z agencją IDE.

 

Warunki przewozu ładunków transportem lotniczym Geodis Polska Sp. z o.o.

Kontakt

Kontakt

Chciałbyś przesłać zapytanie ? Prosimy o kontakt

Oferty pracy

Oferty pracy

Dowiedz się więcej o naszych ofertach pracy w Polsce !