Prywatność

1. DANE OSOBOWE

Firma Geodis oraz jej spółki zależne (“Grupa GEODIS”) zobowiązują się do podjęcia wszelkich niezbędnych środków, by szanować Twoją prywatność i chronić przekazane dane, aby zachować ich poufność.

Poniżej przedstawiamy zasady mające zastosowanie do przetwarzania danych osobowych w witrynie www.geodis.com (dalej zwanej "Witryną"), mając na celu jak najlepsze poinformowanie o Twoich danych osobowych zbieranych podczas przeglądania Witryny, o tym, w jaki sposób z nich korzystamy, przekazujemy i chronimy, wreszcie w jaki sposób możesz kontrolować użycie i ujawnianie tych danych.

Zebrane dane

W niektórych rubrykach, takich jak „Formularz Kontaktowy” czy „Kariera”, możesz zostać poproszony(a) o podanie danych osobowych („Dane Osobowe”). W zależności od rubryki, niektóre z informacji będą wymagane, niektóre zaś opcjonalne.  

I tak jeśli napiszesz do nas za pośrednictwem „Formularza Kontaktowego”, Twoje dane kontaktowe oraz temat Twojej wiadomości wraz z pozostałymi przesłanymi informacjami będą przetwarzane, by odpowiedzieć na Twoje prośby i śledzić ich realizację. Podobnie jeśli prześlesz przez Witrynę zgłoszenie w odpowiedzi na ofertę pracy, Twoje wyszkolenie oraz życiorys będą przetwarzane, by umożliwić prowadzenie procesu rekrutacji.

Dzielenie się Danymi Osobowymi i ich przekazywanie

Dane Osobowe, które być może udostępnisz nam on-line, są przeznaczone wyłącznie do użytku osób upoważnionych przez Grupę GEODIS i nie będą przekazywane osobom trzecim.

Możemy jednakże być zobowiązani do przekazania ich władzom publicznym w ramach przestrzegania obowiązujących praw i przepisów.

Grupa GEODIS działa na całym świecie. Twoje dane osobowe mogą być więc przesyłane celem przechowywania w krajach, w których działa Grupa GEODIS, w tym krajach, których przepisy dotyczące ochrony danych osobowych różnią się od przepisów Unii Europejskiej, na co wyrażasz zgodę. Grupa GEODIS zobowiązuje się do przestrzegania podczas przesyłania przepisów UE dotyczących ochrony danych osobowych, a także warunków bezpieczeństwa zapewniających ochronę Twoich danych osobowych.

Prawa osób

Ponadto zgodnie z francuską Ustawą dot. Ochrony Danych Osobowych, Grupa GEODIS przypomina wszystkim użytkownikom Witryny, że mają prawo dostępu do dotyczących ich informacji, ora prawo żądania ich zmiany, korekty lub usunięcia pod następującym adresem:

Direction de la Communication de GEODIS

26 quai Michelet, 92300 LEVALLOIS-PERRET, FRANCJA

webmaster@geodis.com

2. CIASTECZKA (PLIKI COOKIES)

Czym jest ciasteczko ?

Ciasteczka (pliki cookies) to małe pliki tekstowe zawierające litery i cyfry, umieszczane na Twoim komputerze lub urządzeniu dostępowym. Pliki cookies zapisywane są podczas odwiedzania korzystającej z nich witryny i mogą być wykorzystywane do zachowania śladu stron odwiedzanych na danej witrynie, pomagają powrócić do poruszania się na danej witrynie od strony, na której zakończono poprzednio przeglądanie lub pozwalają przypomnieć preferowane ustawienia, w tym dotyczące wersji językowej.

W jakim celu stosowane są ciasteczka  ?

Grupa GEODIS przechowuje pliki cookies na Twoim twardym dysku, włączając w to w szczególności informacje dotyczące przeglądania witryny oraz Twoich preferencji. Pliki cookies są bardzo istotne, gdyż pomagają nam zapewnić łatwiejsze w użytkowaniu usługi on-line, pozwalają na monitorowanie korzystania z naszej witryny i  doskonalenie oferowanych przez nas usług.

W jaki sposób zabronić instalacji plików cookies ?

By być w stanie przeglądać naszą witrynę korzystając w optymalny sposób z usług Grupy GEODIS, konieczne jest zaakceptowanie instalacji plików cookies na komputerze. Jeżeli sprzeciwiasz się zapisywaniu plików cookies na swoim komputerze, możesz ustawić swoją wyszukiwarkę tak, by odrzucała niektóre pliki cookies lub uniemożliwiała zapis jakichkolwiek plików cookies. Jeżeli jednakże postanowisz odrzucać wszystkie pliki cookies, przeglądanie witryny będzie możliwe w zmniejszonym zakresie, zaś dostęp do niektórych funkcji usług Grupy GEODIS będzie ograniczony.

Oto kilka przykładów pokazujących, w jaki sposób ustawić wyszukiwarki:

- Internet Explorer: Wybierz Opcje Internetowe z menu Narzędzia. Kliknij na Prywatność i wybierz  „Blokuje wszystkie pliki cookie”. Zatwierdź klikając OK.

- Google Chrome: Wybierz Ustawienia. Na dole strony kliknij na Pokaż Ustawienia Zaawansowane. W części “Prywatność", kliknij na Ustawienia Treści i wybierz Blokuj próby umieszczenia na komputerze danych z witryn. Kliknij OK, aby zapisać.

- Firefox: Wybierz Opcje w menu Narzędzi. Wybierz panel  „Prywatność”. W Historii kliknij na „Program Firefox będzie używał ustawień użytkownika”. Ustaw „Akceptuj ciasteczka z innych witryn” na „nigdy”. Kliknij OK, by zamknąć okno “Opcje”.

3. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

Korzystając ze Strony, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie przepisów prawa francuskiego. W razie wystąpienia sporu, strony mogą przedłożyć go do mediacji lub innego alternatywnego sposobu rozwiazywania sporów. W przypadku braku zastosowania alternatywnej procedury, użytkownik będzie miał możliwość zgłoszenia sprawy do sądu właściwego dla swojego miejsca zamieszkania.

 

Kontakt

Kontakt

Chciałbyś przesłać zapytanie ? Prosimy o kontakt

Oferty pracy

Oferty pracy

Dowiedz się więcej o naszych ofertach pracy w Polsce !